Zastává v Level funkci Key Account Managera. Zabývá se především komunikací s potenciálními i stávajícími zákazníky a partnery a zajišťováním nových kontaktů a zakázek. Je pro firmu také významným odborným konzultantem v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančních služeb, protože v této sféře strávil více než 20 let svého profesního života. Robert je také zodpovědný za mezinárodní projekty a koordinaci a rozvoj obchodních vztahů.