Eva pochází z bilingvní rodiny. Po otci je Češka a po matce Polka. Polština i čeština ji tedy provázejí od kolébky. Absolvovala základní školu i gymnázium s polským vyučovacím jazykem. Dále pokračovala ve studiu v Olomouci na Filozofické fakultě Univerzity Palackého oborem česká filologie, polská filologie. V rámci studia mimo jiné absolvovala studentskou stáž v Polsku na Slezské univerzitě v Katovicích. Překladatelství se aktivně věnuje od roku 2004, od roku 2008 je také soudní tlumočnicí (zapsaná u Krajského soudu v Ostravě). V překladatelství se především specializuje na technické texty, jako jsou návody či technická dokumentace a také právní texty, tedy různé typy smluv, notářské zápisy apod.