Ania strávila dlouhý čas v Itálii a momentálně je duší a dobrodějkou naší firmy. Stará se každodenní chod kanceláře, zajišťuje veškerou administrativu a stará se všechny organizační záležitosti. I když se občas zdá, že všechno stihnout nepůjde, Ania nakonec najde řešení a všechno dokonale klapne. Je naší každodenní podporou. Díky ní kancelář dýchá pohodou a my všichni se můžeme plně věnovat své práci.