Kurzy

Naše kurzy jsou příznačné nestandardním přístupem k účastníkům kurzů

Organizujeme krátké, cílené odborné jazykové kurzy v rámci praktického oborového využití. Snažíme se Vás nejen seznámit s problematikou a slovní zásobou oboru, ale naše kurzy obsahují také konzultace se zahraničními specialisty takových oborů jako je účetnictví, finance, systém řízení kvality nebo pojišťovnictví.

LEVEL to není jen výuka jazyka, ale výměna zkušeností

Jazykový kurz Vám umožní pochopit, proč navzdory používání potencionálně správných jazykových spojení nejsme schopni jednoduchým způsobem pochopit záměr druhé strany s ohledem na předpisy a procesy platné v dané zemi a zároveň obchodní rozdíly.

  • Seznámení se s problematikou partnera z jazykového protipólu.
  • Krátké, cílené odborné kurzy v rámci praktického oborového využití.
  • Naše kurzy obsahují konzultace se zahraničními specialisty.

Napište nám

 

Kurz