Domů|Služby

Služby

Mezinárodní spolupráce

Realizujeme objednávky z oblasti provádění průzkumu trhu před zaváděním nového výrobku na zahraniční trh, asistujeme při obchodních jednáních a snažíme se najít obchodní partnery na druhé straně hranic.

Odborné kurzy

Kurz Vám umožní pochopit, proč navzdory používání potencionálně správných jazykových spojení nejsme schopni jednoduchým způsobem pochopit záměr druhé strany s ohledem na předpisy a procesy platné v dané zemi a zároveň obchodní rozdíly.

Tlumočení a překlady

Provádíme pro Vás odborné písemné překlady, překládáme běžnou obchodní korespondenci, oborovou korespondenci, návody na obsluhu a odborné technické texty pro průmysl nejrůznějších odvětví: automotive, stavebnictví, metalurgie, strojírenství, hornictví, texty z oboru účetnictví, daní, daňového řádu, nařízení a směrnice EU, obchodní smlouvy, prodejní smlouvy, návody a směrnice BOZP a PO, dokumentaci týkající se Systémů řízení ISO.

Obsluha konferencí

Často se stává, že obchodní jednání začínají již po příletu zahraničního partnera do země, ve které probíhá setkání. Můžeme Vám pomoci zajistit pobyt obchodního partnera rezervacemi ubytování, organizováním pracovních obědů či večeří nebo neformálních setkání na golfu.