Nejsme velká agentura, ale tvoříme sehraný tým soustředící se na odborné překlady a tlumočení. Při své práci si velice vážíme otevřené komunikace se zákazníkem – úzce s ním spolupracujeme a chceme dosáhnout nejlepšího konečného výsledku. Nebojíme se požádat o konzultaci s autorem textu, technologem ve firmě, či odborníkem odpovědným za produkt, který si zákazník přeje uvést na zahraniční trh. Nejsme anonymním poskytovatelem služeb, ale partnerem, který se snaží odstranit veškeré pochybnosti. Usilujeme o to, aby společný finální výsledek byl co nejlepší.

 

Své služby oceňujeme podle svých znalostí, zkušeností, dovedností a angažovanosti.  Víme, že čas, zkušenosti a sehraný tým jsou klíčem k úspěchu a největší hodnotou současné doby. Zákazníkovi se dokážeme flexibilně přizpůsobit. Časovou náročnost každé zakázky hodnotíme reálně s ohledem na její úspěšnou plně profesionální realizaci.

 

Jsme si vědomi, že pro udržení maximální profesionality se musíme neustále zdokonalovat a vzdělávat, sledovat nové trendy, zlepšovat slovní zásobu a dovednosti. Měsíčně realizujeme stovky stran překladů zaměřených na nejrůznější tematické oblasti.

 

 

 

 

Majitelka a zakladatelka
Šéf obchodu
Překladatelka
Koordinátor projektu