Level byl založen na základě iniciativy majitelky společnosti, která je překladatelkou polštiny, češtiny, němčiny a angličtiny s více než 12letou praxí. Jak říkal Goethe, „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.“ – tímto mottem se řídíme při každodenní práci. Láska k cizím jazykům představuje začátek velkého příběhu s překlady, tlumočením a výukou cizích jazyků. V roce 2005 byla realizována naše první zakázka v oblasti překladů a tlumočení pro báňský průmysl. Brzy následovaly další zakázky v podobě několikaměsíčních kontraktů během návštěvy zahraničních technologů u montáže technologické linky v Polsku.

 

Časem se objevovaly i další překladatelské výzvy, spojené s odbornou tématikou, která bývá pro překladatele výjimečně náročná. V současnosti Level poskytuje služby v oblastech, které vyžadují profesionální přípravu, silnou koncentraci na zakázku a často i pracné ověření právních předpisů, technických postupů, směrnic, nařízení a odborné slovní zásoby.

 

Víme, proč pracujeme a co je cílem naší práce – chceme, aby naše překlady byly pro zákazníky srozumitelné a použitelné při spolupráci se zahraničním partnerem. Využíváme možnosti konzultací s odborníky z celé řady oblastí: právo, automotive, doprava a logistika, finance, bankovnictví a pojišťovnictví, marketing a reklama, předpisy k BOZP a PO, audity a řízení systémů jakosti a norem ISO, podnikové řídicí systémů a podobně za účelem zajištění kvalitního překladu respektujícího terminologii a oborová specifika. Snažíme se, aby každý překlad před předáním prošel porovnávací a jazykovou korekturou našich rodilých mluvčích a korektorů. Tlumočíme jak na konferencích, tak i na odborných setkáních, poskytujeme simultánní a konsekutivní tlumočení. Součástí našeho týmu jsou rovněž soudní tlumočníci, kteří Vám zhotoví soudně ověřené překlady. V rámci své práce využíváme moderní lingvistické prostředky, nejen slovníky ale také CAT nástroje.