KDO JSME

Název společnosti je úzce spojen s naším cílem – chceme poskytovat překladatelské služby na nejkvalitnější úrovni.

Čím se lišíme od ostatních?
Při naší práci si velice vážíme otevřené komunikace se zákazníkem – spolupracujeme s ním a chceme dosáhnout nejlepšího konečného výsledku.
Zkušenosti
Tlumočení a překlady, odborné kurzy, mezinárodní spolupráce, obsluha konferencí - překládáme stovky stran měsíčně v nejrůznějších tematických oblastech.

Level byl založen na základě iniciativy majitelky společnosti, která je překladatelkou polštiny, češtiny, němčiny a angličtiny s více než 12letou praxí. Jak říkal Goethe, „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.“ – tímto mottem se řídíme při každodenní práci.

Stejně jako naše logo, by měl být překlad pro čtenáře čitelný a jasný, jako zrcadlový odraz. Písmeno V symbolizuje naše malá vítězství, když se nám podaří realizovat další zajímavou zakázku.

Využíváme možnosti konzultací s odborníky z oblasti práva, automotive, dopravy, financí, bankovnictví, marketingu, reklamy, BOZP a PO, auditů ISO a řídicích systémů ve firmách za účelem zajištění nejkvalitnějšího překladu. Snažíme se, aby každý překlad před předáním prošel porovnávací a jazykovou korekturou našich rodilých mluvčích a korektorů.

Majitelka a zakladatelka
Šéf obchodu
Překladatelka
Koordinátor projektu

Klíč k úspěchu

Naše služby oceňujeme podle našich znalostí, zkušeností, dovedností a angažovanosti. Víme, že čas, zkušenosti a sehraný tým jsou klíčem k úspěchu a největší hodnotou současné doby. Jsme flexibilní pro zákazníka, reálně hodnotíme časovou náročnost zakázky, aby došlo k její úspěšné a profesionální realizaci.

Provádíme pro Vás odborné písemné překlady, překládáme běžnou obchodní korespondenci, oborovou korespondenci, návody na obsluhu a odborné technické texty pro průmysl nejrůznějších odvětví: automotive, stavebnictví, metalurgie, strojírenství, hornictví, texty z oboru účetnictví, daní, daňového řádu, nařízení a směrnice EU, obchodní smlouvy, prodejní smlouvy, návody a směrnice BOZP a PO, dokumentaci týkající se Systémů řízení ISO.