Odborné
kurzy

Mezinárodní spolupráce

Tlumočení a překlady

Obsluha
konferencí

Mezinárodní spolupráce

Odborné
kurzy

Tlumočení a překlady

Obsluha
konferencí

V současnosti Level poskytuje služby v oblastech, které vyžadují profesionální přípravu, silnou koncentraci na zakázku, často i pracné ověření právních předpisů, technických postupů, směrnic, nařízení a odborné slovní zásoby.

Víme, proč pracujeme a co je cílem naší práce – chceme, aby naše překlady byly pro zákazníky srozumitelné a použitelné při spolupráci se zahraničním partnerem. Využíváme možnosti konzultací s odborníky z oblasti práva, automotive, dopravy, financí, bankovnictví, marketingu, reklamy, BOZP a PO, auditů ISO a řídicích systémů ve firmách za účelem zajištění nejkvalitnějšího překladu.

Snažíme se, aby každý překlad před předáním prošel porovnávací a jazykovou korekturou našich rodilých mluvčích a korektorů.

V rámci své práce využíváme moderní lingvistické prostředky, nejen slovníky ale také CAT nástroje.

Mezinárodní spolupráce

Naše firma poskytuje služby související se založením poboček a pomůže Vám s prvními kroky při byznysu v zahraniční. Můžeme zajistit lokalizaci záměru, právní servis, účetnictví a finance. Pomůžeme Vám najít se v nových obchodních výzvách.

Odborné kurzy

Organizujeme krátké, cílené odborné kurzy v rámci praktického oborového využití. Naše kurzy jsou příznačné nestandardním přístupem k účastníkům kurzů – snažíme se Vás nejen seznámit s problematikou a slovní zásobou oboru.

Tlumočení a překlady

Provádíme pro Vás odborné písemné překlady, překládáme běžnou obchodní korespondenci, oborovou korespondenci, návody na obsluhu a odborné technické texty pro průmysl nejrůznějších odvětví: automotive, stavebnictví, metalurgie, strojírenství, hornictví…

Obsluha konferencí

Doprovázíme Vás po celou dobu pobytu smluvního partnera a snažíme se, aby setkání a návštěvy průmyslových areálů a podniků probíhaly v přátelské a příjemné atmosféře

Náš tým

Majitelka a zakladatelka
Šéf obchodu
Překladatelka
Koordinátor projektu